تلاش ارزنده آقای صادق بابائی و صعود موفقیت آمیز همنورد عزیزمان آقای میر محمود فاطمی

به قله 7105متری کورژنفسکایا

رابه جامعه کوهنوردی استان و خانواده محترم این عزیزان تبریک میگوییم

روابط عمومی باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز

 

منبع : باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز |تلاش صادق بابایی و صعود میرمحمود فاطمی
برچسب ها :